20 års erfaring ✔ - Sikkerhed i højsædet ✔ -  Stor erfaring i stilladsudlejning ​✔​ - Udlejer stilads til alle slags formål ✔ 

​​Tlf.: 75 94 39 00

E-mail: kontor@75943900.dk

Totalinddækning af stilladser

Det danske vejr er ofte svært at stole på, og derfor kan det være påkrævet med totalinddækning, når der skal bygges eller renoveres.

Vær sikker på at arbejde i tørvejr

Med totalinddækning opbygger man et inddækket stilladshus, så man uanset vind og vejr er sikker på at kunne arbejde i tørvejr. Kontakt os op telefon 74 94 39 00, for yderligere information om totalinddækning.​

​Muligheder med totalinddækning

Du kan læse lidt mere om mulighederne med totalinddækning i artiklen herunder:

Af journalist Jørgen Hansen.

Der bliver nu sat spørgsmålstegn ved myten om, at udendørs byggeaktiviteter er dyrere om vinteren, fordi det kræver ekstra inddækning og andre vinterforanstaltninger.

Udgifterne til vinterforanstaltningerne blev i forsøg sparet hjem ved større effektivitet.

Der bliver nu sat spørgsmålstegn ved myten om, at udendørs byggeaktiviteter er dyrere om vinteren, fordi det kræver ekstra inddækning og andre vinterforanstaltninger.

En af konklusionerne i en ny rapport, som By- og Boligministeriet netop har offentliggjort, er således, at byfornyelse om vinteren ikke er dyrere. I de senere år er ønsket om større sæsonudjævning – altså mere beskæftigelse for byggebranchen i vinterperioden - blevet stadig mere udtalt. 

I forhold til nybyggeri er byfornyelsesprojekter blevet nævnt som forholdsvis velegnede til at gennemføre som vinterbyggeri, da der er tale om byggearbejder på eksisterende ejendomme.

Forsøget
Den nye rapport tager afsæt i to identiske ejendomme i Århus, der begge blev byfornyet – den ene om vinteren, den anden om sommeren. Trods de ekstra foranstaltninger var det samlet set ikke dyrere om vinteren. Udgifterne til vinterforanstaltningerne blev i forsøget sparet hjem ved større effektivitet.

Ejendommene fremstod før renoveringen i nøjagtig samme stand. Renoveringsomfang og valg af materialer var identiske. 

Der blev i begge ejendomme indrettet nye badeværelser og køkkener, indlagt nye tekniske installationer, ny tagbeklædning, og facaderne blev renoveret.

Priser på ejendommene blev herefter indhentet i samme licitation. For bl.a. at opnå et bedre arbejdsmiljø bestod de ekstra vinterforanstaltninger i forhold til sommerejendommen af en totalinddækning over taget, så tag- og facadearbejder kunne udføres i læ for vintervejr.

Anvendelse af totalinddækning af byfornyelsesprojekter i vinterperioden er i øvrigt hidtil næsten udelukkende sket i Hovedstadsområdet. 

I det øvrige land anvendes totalinddækning tilsyneladende stort set ikke.

KILDE: Byggeriet.dk (28-05-2008)

Konklusioner
I rapporten vurderes det, at fordelene ved vinterbyfornyelse er langt større end ulemperne.

Samtidig går det ikke ud over kvaliteten af arbejdet, og det gavner arbejdsmiljøet væsentligt.

- Man får udført et bedre arbejde, fordi svendene er i godt humør, når de ikke fryser og er våde, siger tømrere og murere i rapporten, ligesom de fastslår, at arbejdet ikke er afhængigt af vejret.

Udover gode arbejdsforhold ved anvendelse af totalinddækning ser det alt i alt ikke ud til at medføre en merudgift i forhold til tilsvarende renoveringsprojekter i sommerperioden.


Kvaliteten af udvendige arbejder på tag og facade er mindst lige så god ved vinterbyggeri med totalinddækning som ved traditionelt gennemførte renoveringsprojekter i sommerperioden.

Desuden kan byggeperioden i byfornyelsesprojekter gennemført i vinterperioden med totalinddækning afkortes med ca. to til fire uger i forhold til tilsvarende vinterrenoveringsprojekter uden totalinddækning.

Tillige er risikoen for overskridelse af byggeperioden som følge af vejrliget mindre ved anvendelse af totalinddækning. Udgiften til byggelånsrenter og kommunernes udgifter til genhusning kan derved reduceres.

Det fastslås yderligere i rapporten, at byfornyelsesprojekter med rimeligt omfattende udvendige byggearbejder er velegnede til at gennemføre som vinterbyggeri, når totalinddækning anvendes.

Til gengæld bør ulemper som følge af anvendelse af totalinddækning afhjælpes. Det gælder større støvgener og mere besværlig transport af byggematerialer.

Flere får fordel
Større sæsonudjævning i byfornyelsesprojekter vil indebære fordele for flere parter.

Det gælder for entreprenørerne, idet håndværksmestre har bedre mulighed for at fastholde en stabil arbejdskraft og få udnyttet materiel m.v. hele året.

Håndværkssvendene får mindre arbejdsløsheds-perioder om vinteren. Behovet for genhusnings-lejligheder vil for kommunerne blive mere ensartet fordelt over året, og øvrige parter i byfornyelsesprojekter – konsulenter, arkitekter, ingeniører m.v. - får de enkelte projektopgaver fordelt ud over hele året.​

Kontakt os her:

Trekantens Stilladser ApS

Brovadvej 19

7000 Fredericia

Tlf.: 75 94 39 00

CVR: 26009944

kontor@75943900.dk

Vi er medlem af​:

Find os på Facebook:

Anbefalinger

st

Kontaktinformation

​Tlf.:​75 94 39 00

E-mail:​kontor@75943900.dk

Firma​

Trekantens Stilladser

CVR: 26009944

​Brovadvej 19

7000 Fredericia